Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SALON-MEBLE.PL

1.    Oferta

1.1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.Salon-Meble.pl, jako Autoryzowany Partner wielu niemieckich i polskich firm meblowych, prowadzi na terenie Polski sprzedaż szerokiej oferty mebli oraz akcesoriów.

1.2.    www.Salon-Meble.pl działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zamówienia można składać w ciągu całej doby. Realizacja zleceń następuje wyłącznie w godzinach 9 - 17 w dni powszednie.

1.3.    Istnieją dwa sposoby przekazania Klientowi towaru: odbiór osobisty przez Klienta po uprzednim umówieniu się w biurze Sklepu lub dostarczenie pod wskazany w zamówieniu adres przez firmę kurierską.

1.4.    Na czas dostawy składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep oraz ewentualnie czas przesyłki kurierskiej i wynosi on od 1 dnia do 8 tygodni. W szczególnych przypadkach czas dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu

1.5.    Przesyłki kurierskie są ubezpieczone. Koszt przesyłki i ubezpieczenia ponosi Klient. Przesyłki dostarczane na adres wypełniony w formularzu zamówienia.

1.6.    Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej).

1.7.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, akcji promocyjnych i cen towarów w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwilą zawarcia umowy nazywamy moment zgodnego oświadczenia woli obu stron, z którego wynika decyzja o przeprowadzeniu transakcji kupna/sprzedaży, skutkiem której jest przyjęcie zamówienia do realizacji. Powyższe zmiany nie mogą być podstawą do roszczeń.

1.8.    W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu. Po zawarciu umowy, Kupujący nie może zrezygnować z realizacji zamówienia.

 

2.    Zamówienia

2.1.    Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową www.Salon-Meble.pl za pomocą specjalnego formularza w Koszyku Sklepu. Każde złożone przez Klienta zamówienie zostaje potwierdzone telefonicznie lub e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

2.2.    Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. Polega ona na kliknięciu przez Klienta na zawarty link w otrzymanej od Sklepu wiadomości e-mail wysłanej natychmiast po złożeniu zamówienia. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

2.3.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność sprzętu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

2.4.    Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu procesu rozpoczęcia jego realizacji. Klient może wycofać złożone zamówienie wyłącznie telefonicznie pod nr 602 333 342 albo (22) 349 93 60. Klient nie może anulować zamówienia, którego proces realizacji już się rozpoczął.

2.5.    Do każdego zakupu dołączana jest faktura VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy w formularzu zamówienia dodatkowo podać nazwę oraz NIP firmy. Dokonując zakupu, Klient zgadza się automatycznie na wystawienie faktury bez podpisu.

2.6.    Klient składając zamówienie, akceptuje niniejszy Regulamin.

 

3.    Formy płatności

3.1.    Klient może wybrać spośród dwóch form płatności za zamówione towary.

3.1.1.     Płatność gotówką - w przypadku odbioru osobistego w biurze Sklepu.

3.1.2.     Płatność przelewem (przedpłata) - realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

3.2.    Właściciel www.Salon-Meble.pl:

FAIM sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 5 lok. 223
00-195 Warszawa
NIP: 118-20-32-028
REGON: 142406700
KRS: 0000354478
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

4.    Gwarancja

4.1.    Każdy oferowany przez www.Salon-Meble.pl produkt posiada gwarancję fabryczna zgodną ze specyfikacją producenta.

4.2.    Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane są zgodnie z wytycznymi producenta we wskazanych autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie całego kraju. Ich adresy znajdują się na gwarancji lub na stronie internetowej producenta.

4.3.    W przypadku reklamacji, wadliwy towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu podany w dziale Kontakt. Do reklamacji należy dołączyć otrzymaną fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeśli tylko będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku Sklep zwróci nabywcy zapłaconą przez niego cenę towaru lub zaoferuje inny dostępny w Sklepie produkt.

 

5.    Postanowienia końcowe

5.1.    Zgodnie z "Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient, który zdecyduje się na realizację dostawy przez firmę kurierską może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, jeśli towar nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z otrzymaną fakturą. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

5.2.    Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i są prezentowane na stronie www.Salon-Meble.pl wyłącznie w celach informacyjnych.

5.3.    Zgodnie z art. 24 ust.1 "Ustawy o ochronie danych osobowych", dane osobowe nabywcy zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celach realizacji zamówień i nie będą udostępniane innych podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

5.4.    www.Salon-Meble.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji technicznych oraz innych danych znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.